top of page
  • Yazarın fotoğrafıSmartEd Danışmanlık

Yaratıcılık, yenilikçilik ve değişim nasıl teşvik edilebilir?

Çoğu kuruluş daha fazla yenilik, daha fazla yaratıcılık ve değişime daha fazla yatkınlık ister. Birçoğunun zor yoldan deneyimlediği gibi, bunu başarmak kolay değildir. Southern African Business Review'daki 2020 tarihli bir makalede, Cecile Schultz üç etkinleştirici ve engel kümesi tanımlıyor: kişisel, operasyonel ve organizasyonel etkinleştiriciler ve engeller. https://www.researchgate.net/figure/Enablers-and-barriers-of-managing-employee-creativity-and-innovation-on-three-different_fig1_341651583 Bazı uyarlamalarla, bunlar: Kişisel Seviye • Etkinleştiriciler: Aidiyet ve Bağlılık Duygusu • Engeller: Korku ve Ceza Kişisel seviye etkinleştiriciler ve engeller, değişim ve yenilik psikolojisi ile ilgilidir ve özellikle başarısızlığa izin veren ve deneyleri teşvik eden bir kültür ve atmosfer yaratmakla ilgilidir. Operasyonel Seviye • Etkinleştiriciler: Eğitim, Ekip Çalışması ve İşbirliği • Engeller: sınırlı teknoloji ve zaman eksikliği Operasyonel düzeyde, inovasyonun pratik tarafına geçiliyor. Bu seviye, doğru teknoloji ve becerilerin orada olduğundan emin olmanın yanı sıra insanlara inovasyon üzerinde çalışmak için zaman tanımakla ilgilidir. Organizasyon Düzeyi • Etkinleştiriciler: Kıyaslama ve Ödüller • Engeller: Finansman eksikliği, yerel Ar-Ge eksikliği ve bürokrasi Örgütsel düzey, inovasyon için doğru koşulları ve yapıları oluşturmakla ilgilidir. Özellikle sahadaki teşvikler ve kaynakların yanı sıra bürokrasiden kaçınmak da anahtardır. Sizce kuruluşunuz hangi engelleri kaldırmalıdır? Hangi etkinleştirici(ler)i devreye sokmalıdır?


15 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page