top of page
  • Yazarın fotoğrafıSmartEd Danışmanlık

Sürdürülebilirlik Kültürü

İnsan sermayesi, iş faydalarını en üst düzeye çıkarmak için şirkette bir sürdürülebilirlik kültürü yaratmada çok önemli bir rol oynar.

Sürdürülebilirlik kültürü oluşturmak, bir şirketin sürdürülebilirliğe odaklanmasının ardındaki "neden"i anlamayı gerektirir.


🚩 Şirketler, sürdürülebilirliği kültürel DNA'larına entegre etme yaklaşımının zaman içinde gelişmesini beklemelidir. Sürdürülebilirliği şirketin kültürüne entegre etme çabası, her üst düzey liderin çalışanlara enerji veren hedefler belirleme, çabayı desteklemek için kaynakları tahsis etme ve davranışları modelleme konularında katılımını gerektirecektir.


🚩Değişimde başarısız olmanın olumsuz sonuçlarını açıklamak, kuruluşun sürdürülebilirliğe odaklanmasının artırılmasının şirketin ürün ve hizmetler, yetenek ve sermaye pazarları da dahil olmak üzere pazardaki performansını nasıl iyileştireceğine dair olumlu durumu destekleyen güçlü bir ilk motivasyon kaynağı olabilir. Baker Tilly'nin desteğiyle The Conference Board tarafından yayınlanan ve sekiz ay boyunca bir araya gelen 160 şirketten 250'den fazla yöneticinin verilerini kullanan ilginç bir araştırmaya göre;


🚩Araştırmacılar, insanların %75'inin sürdürülebilirlik kültürünün en önemli yönü olarak "sahiplenme duygusunu" ve ardından net bir misyon, amaç ve değerleri belirttiğini buldu. Güven ve Kapsayıcılık bu listede son sırada yer aldı...


Araştırmacılar, bu 2 kavramın (sürdürülebilirlik ve kültür) başarılı birleşiminin dört yapı taşı gerektirdiğine inanıyor:

1️. Bilgi

2️. Zihniyet

3️. Yetenekler

4️. Davranış


Araştırmacılar, bu unsurların birlikte çalışmasının şirkete özgü bir sürdürülebilirlik kültürü oluşturmaya yardımcı olduğunu buldu. pdfdownload.cfm (conference-board.org)

Araştırmacılar, daha sürdürülebilir hale gelmek isteyen şirketler için altı ortak öncelik belirledi:

✔️ Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetişim endüstrisi ile ilgilenmek

✔️ Sürdürülebilirlik hikayenizi iletmek

✔️Sürdürülebilirlik stratejinizi yürütmek için organize olmak

✔️ Şirketiniz için sürdürülebilirliğin tanımını yapmak

✔️ Sürdürülebilirliği işinize ve operasyonlarınıza entegre edilmesi

✔️ Hedeflerin belirlenmesi


Sizce işe yeni başlayan çalışanların ilk günden itibaren sürdürülebilirlik kültürüyle eğitilmeleri önemli mi?9 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page