top of page
  • Yazarın fotoğrafıSmartEd Danışmanlık

Kazanan Şirket Kültürü

✨Bir işletmenin veya kuruluşun kültürü, birden fazla faktörden etkilenen karmaşık bir olgudur. Liderlik, çalışanlar, müşteriler, dış çevre, şirket tarihi ve değerlerin hepsi kültürü şekillendirir. Liderler, kültürün şekillendirilmesinde, çalışanlar için beklentilerin belirlenmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Çalışanların birbirleriyle olan tutumları ve etkileşimleri ise, müşterilerin ihtiyaç ve beklentileri gibi kültüre de katkıda bulunur.


✨Nihayetinde, bir işletmenin veya kuruluşun kültürü, faktörlerin benzersiz bir kombinasyonu ile şekillenir ve hangi faktörün en büyük etkiye sahip olduğuna dair herkese uyan tek bir cevap olmadığını bize bildirir.


✨Kültürü bu terimlerle düşündüğümüzde, ya olumlu, başarılı bir kültürün inşasına ve şekillendirilmesine yardımcı oluyoruz ya da koşullarımızın, mevcut çalışma koşullarımızın ve şans unsurunun bizim için yaratmasına izin veriyoruz. Büyük bir kültür yaratma çabalarımıza öncülük edemezsek ve bilinçli olarak yönlendirilmezsek, varsayılan olarak kültür yaratırız.


✨Kültürün kök salması ve tutunması için, üst düzey seviyelerinin ötesinde bir organizasyona nüfuz etmesi gerekir. Burası, şirketimizin benzersiz alt kültürlerini organizasyon genelinde departmanlarda ve fonksiyonel alanlarda teşvik edebileceğimiz ve tanıtabileceğimiz yerdir.

Bu, her takımın yalnızca kendileri için ödüller, gelenekler ve kutlamalar oluşturmasına izin verdiğimizde en iyi şekilde gerçekleştirilir. Bu ekipleri güçlü yönlerinden, benzersiz niteliklerinden ve birlikte çalışma yeteneklerinden yararlanmaya teşvik etmek, onlara otantik ve gerçek olma özerkliği verir.


✨Şirket kültürünün şekillenmesinde yönetim seviyesindeki kişilerin bireysel tercihleri çok önemli bir yer tutar. Bu bireysel tercihler özgün olduğu kadar beraberce kabul edilmiş davranış normlarına ne kadar paralel olursa kültür o derece güçlü ve köklü olur. Stratejiyi kültüre geri bağlama yeteneği, stratejik girişimlerini başarıyla yürüten kuruluşlar içindeki bir başka önemli unsurdur. Her çalışma yılı boyunca kültürlerini "akılda tutma" yetenekleri, daha net kararlar almaktan hangi büyüklükte olursa olsun tüm zaferleri kutlamanın hatırlatılmasına kadar her konuda yardımcı olur.


✨Misyonumuzu günlük olarak yaşadığımızda, uzun vadeli vizyonumuza doğru ilerlediğimizde, güçlü bir dizi temel değer ve davranışa bağlı kaldığımızda ve yıllık hedeflerimizi tutarlı bir şekilde karşıladığımızda, aslında organizasyon için başarıyı tanımlarız.


Kültür, ekibinizin nasıl işlediğinin ve çalıştığının yansıması mıdır? Sizce ?


20 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page