top of page
  • Yazarın fotoğrafıSmartEd Danışmanlık

Küresel Çalışma Kültürü Raporu 2024

Güncelleme tarihi: 28 Şub

2024 yılında kuruluşların, çalışanların değişime hazır, empatik ve çevik olarak algıladıkları, kamu merkezli bir işyeri kültürü yaratması gerekiyor.


O.C. Tanner Institute 2024 için, dünya çapında binlerce çalışanın, liderin, İK uygulayıcısının ve şirket yöneticisinin farklı bakış açılarını bir araya getirdi. 500'den fazla çalışanı olan şirketlerdeki 42.446 çalışandan elde edilen verileri röportajlar, odak grupları, kesitsel anketler ve boylamsal anketler dahil olmak üzere pek çok yöntemle derlediler.🔺İnsan odaklı kuruluşlardaki çalışanların, değişimle ilgili deneyimlerinin iyi yönetildiğini söyleme olasılıkları 12 kat, değişim deneyimlerinin olumlu olduğunu söyleme olasılıkları ise 11 kat daha fazladır.


🔺Çalışanların %41'i liderlerinin empati ifadelerinin anlamlı eylemlerden yoksun olduğunu düşünüyor. Empatinin işyerinde etkili olabilmesi için destekleyici bir eyleme ihtiyacı vardır.


🔺Çalışanların %30'u kuruluşlarının çevik ve dayanıklı olduğuna inanıyor.


🔺Çevik dayanıklılık, değişimi ve zorlukları aşılması gereken aksilikler veya krizler olarak görmekten, onları yenilik, gelişme ve iyileştirme fırsatları olarak görmeye doğru bir zihniyet değişikliği gerektirir.

  

Araştırmacılar üç spesifik iletişim ve kültürel faktörün çalışanların değişim deneyimlerinde fark yarattığını buldu.


1️. Değişimle başa çıkmak için yeterli destek

2️. Samimi iletişim

3️. Değişikliklerle başa çıkmak için yeterli eğitim


Araştırmacılar, en etkili faktörlerin destek ve gerçek iletişim olduğu sonucuna varıyor.


📍 Son olarak araştırmacılar, beceri geliştirmede insan merkezli bir yaklaşımın uygulanması için aşağıdaki eylemleri önermektedir; kuruluşların seçenek, zaman ve takdir sunması gerekir:


  • Çalışanlara seçenekler sunun ve geri bildirim isteyin

  • Çalışanlara becerilerini geliştirmeleri için işyerinde zaman tanıyın

  • Takdiri beceri geliştirme sürecine entegre edin


O.C Tanner'ın araştırma ekipleri, İK liderlerinin çalışanları başarılı bir şekilde geliştirmeleri için gerçekten olağanüstü bir yol haritası yayınladılar. 2024 için görüşleri, empati ve anlamlı takdirle dayanıklılık kültürlerini teşvik ederek, kuruluşların çalışanlarının ve kuruluşlarının kendilerini bekleyen her değişiklikten faydalanmasını sağlayabilecekleri yönünde. https://www.octanner.com/global-culture-report-executive-summary/2024


✍ Sizce kuruluşlar 2024'te insan merkezli bir işyeri kültürünü nasıl uygulayabilir?

6 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comentarios


bottom of page