top of page

Öğrenmenin Üç Seviyesi

Öğrenme, gelişim ve ilerlemenin temel taşıdır. Ancak, öğrenmenin üç seviyesi olduğunu biliyor muydunuz? Tek döngülü, çift döngülü ve üç döngülü öğrenme?

Öğrenme olmadan, hiçbir birey veya kuruluş zaman içinde gelişemez. Bu nedenle, eğitim herhangi bir organizasyonu veya herhangi bir İK programını yönetmenin kilit noktasıdır (veya olmalıdır!).


1️⃣Tek Döngülü Öğrenme: İşleri doğru yapıyor muyuz?

Bu ilk öğrenme türü, eylemler ve sonuçlar arasındaki ilişki hakkındadır. Eylemlerin amaçlanan sonuçlara ulaşmadığı veya hangi eylemlerin o sonucu ürettiğinin net olmadığı durumlarda gerçekleşir. Gerçekleşen öğrenme, bir eylemin işe yaramadığını bulmak ve onu başka eylemlerle değiştirmektir.

Örneğin:

A çalışmıyor → B eylemini deneyin


2️⃣Çift Döngülü Öğrenme: Doğru şeyleri yapıyor muyuz?

Bu tür öğrenme, tek döngülü öğrenmeye göre bir üst düzeyde gerçekleşir. Ne yapılması gerektiğine dair varsayımlarımıza ve inançlarımıza meydan okur. Tek döngülü öğrenme, araçları yeniden tanımlamak ve çift döngülü öğrenme ise, amaçları yeniden tanımlamakla ilgilidir. Hedeflerimizi ve planlarımızı değiştirdiğimizde ortaya çıkar.

Örneğin:

X doğru hedef değildir → Y hedefi ile değiştirin


3️⃣Üç Döngülü Öğrenme: Neyin doğru olduğuna nasıl karar veririz?

Her üçünün de en üst seviyesi ve en soyut olanı, üç döngülü öğrenme, ilk etapta karar verme sürecimize uyguladığımız standartlar ve önlemlerle ilgilidir. Hedeflerimize ve planlarımıza karar vermek ve seçimler yapmak için kullandığımız kriterler, süreçler ve yöntemlerle ilgilidir.

Örneğin:

1 uygun bir kriter değildir → kriter 2'yi uygulayın


*️⃣Her üç form da önemlidir ve gereklidir. Frekansları tekten, çifte ve üçlü döngülü öğrenmeye düşer. Ancak etkileri artar. Genellikle:


- Tek döngülü öğrenmenin sıklığı yüksektir ve etkisi düşüktür.

- Çift döngülü öğrenme, frekans ve etki bakımından ortadır.

- Üç döngülü öğrenmenin sıklığı düşüktür ve etkisi yüksektir.


📌Kendinize sormanız gereken anahtar soru şudur:

Her üç seviyede de yeterli öğrenme gerçekleşiyor mu?


✨Bu hareketler dizisiyle, Chris Argyris ve Donald Schön'ün çalışanın ve uygulayıcının bireysel dünyasını örgütlenme dünyasıyla nasıl ilişkilendirdiğini görebiliriz. Odak noktaları, sistem ve yapılardan çok bireysel ve grup etkileşimleri ve çatışmalarıdır. İnsanların ortaklaşa haritalar oluşturma biçimlerine bakarak, organizasyonel öğrenme (hataların tespiti ve düzeltilmesini içeren) ve kullanımdaki organizasyon teorisi hakkında konuşmak mümkündür. Örgütsel öğrenmenin gerçekleşmesi için, 'öğrenme aracıları', keşifler, buluşlar ve değerlendirmeler örgütsel belleğe yerleştirilmelidir'.

62 görüntüleme

Son Yazılar

Hepsini Gör

Commentaires


bottom of page